14 päeva tagastusõigus

Tasuta tarne alates 50€

5000+ rahulolevat klienti

Kõigil toodetel 2-aastane garantii

Järelmaksu võimalus

Ainult tunnustatud kellatootjate originaaltooted

Müügitingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna www.kaekellad.ee (edaspidi e-pood) omaniku MP Kaubandus OÜ (edaspidi Müüja) vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Tooted
2.1. Toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu.
2.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.
2.3. E-poes olevad toodete pildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest. (Minimaalselt ja sõltuvalt kuvari seadistusest)

3. Toodete eest tasumine
3.1. Toodete eest saab tasuda läbi pangalinkide ja järelmaksuga.

4. Toodete tarnimine
4.1. www.kaekellad.ee e-poe toodete kohaletoimetamisel Eesti piires alates ostusummast 50€ postikapidesse tasuta. Kullerteenus Eesti piires 5,59€
4.2. Tarneaeg on 1-5 tööpäeva. Tarneaja pikkus sõltub sellest, millises laos konkreetne kell asub. Tallinna laost väljastatava kauba saab kätte juba järgmisel päeval. Konkreetse kellamudeli tarneaja selgitamiseks palun esitage päring SIIT
4.3. Tooted toimetatakse Kliendile Smartpost või Post24 pakiautomaati, kulleriga või Eesti Posti tähitud kirjaga.
4.4. Klient on kohustatud enne tellimuse sooritamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
4.5. Klient saab kauba omanikuks pärast selle eest tasumist.

5. Tagastamisõigus 14 päeva
5.1. Kliendil on e-poest ostetud kaubale alates kauba kättesaamisest 14-päevane lepingust taganemise õigus (edaspidi 14-päevane tagastusõigus) vastavalt allpool toodud lepingutingimustele.
5.2. Ostes e-poest, nõustub Klient tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:
5.2.1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis (Klient peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav ilma kahjustusi tekitamata, tuleb pakend avada rikkudes pakendit võimalikult vähe).
5.2.2 Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
5.2.3 Toote tagastamiseks palun täitke taganemise avaldus, mille leiab SIIT. Avaldus tuleks esitada aadressile info@kaekellad.ee, et leppida kokku edasiste toimingute suhtes. Toote saab füüsiliselt tagastada meie Tulika 19 asuvasse kontorisse eelnevalt ühendust võttes või kasutades SmartPOSTi, DPD või Omniva pakiautomaate.
5.2.4 Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Tellija arveldusarvele 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse saamisest, eeldusel, et toode on nimetatud aja jooksul tagastatud.

6. Müügigarantii
6.1. Garantii andjaks on MP Kaubandus OÜ aadressiga Tulika 19, 10613, Tallinn.
6.2. Garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks pöörduda MP Kaubandus OÜ poole (info@kaekellad.ee; +372 56 562 491).
6.3. Garantii annab tarbijale õiguse nõuda müüdud asja garantiis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest parandamist või väljavahetamist. Tasuta ei hüvitata garantii korras tooteid ja detaile, mis on kulunud, lõhutud liigset jõudu kasutades, purunenud kukkudes või saanud kahjustada tulenevalt mittesihtotstarbelisest kasutamisest. Tasuta hüvitatakse tootjapoolse puudusega toote vastavusse viimine lepingutingimustes ettenähtuga. Puuduse tekkimise põhjuse selgitab välja tootja või müüja poolne asjatundja. Toote garantiisse saatmise kulud hüvitab garantii andja.

Hüvitamisele ei kuulu näiteks veekindla kella veekahjustust seetõttu, et kella kroonnupp on olnud väljas ning vesi pääses kella sisse.

Samuti kui kellarihm mureneb või tekivad kahjustused umbes aastase / pooleteise kandmise järel, kuna tegemist on normaalse kulumisega. Kui aga rihm mureneb mõni päev pärast kasutamise algust, on ilmselgelt tegemist tootmisveaga ning see kuulub garantii alla.

Põhireegliks on see, et suurem osa kella sisemistest (kellamehhanismi) kahjustustest kuuluvad garantii alla, välja arvatud siis, kui tegemist on ülalnimetatud juhtumiga. Välised kahjustused kuuluvad aga harva garantii alla, välja arvatud siis, kui nad tekivad kohe pärast kella kasutamise alustamist.

6.4. Garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks pöörduda garantii andja poole.
6.5. Garantii kehtib kaks aastat. Garantiitähtaeg algab asja ostjale üleandmisest ning peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab garantii andja.
6.6. Garantii kehtib Eesti Vabariigis ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides.
6.7. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused (nt kaebuse esitamise õigus VÕS §-s 218 sätestatud tingimustel).

7. Vastutus ja vääramatu jõud
7.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8. Isikuandmete töötlemine
8.1. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
8.2. E-poel on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
8.3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
8.4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku.
8.5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

9. Pretensioonide esitamise kord
9.1. Veebipood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.
9.2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
9.3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
9.4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood.
9.5. Veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
9.6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@kaekellad.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
9.7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
9.8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9.9. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10. Kasutamistingimused ja nende muutmine
10.1. E-poest ostu sooritades nõustub Tarbija e-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.
10.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.
10.3. Müüja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse e-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.
10.4. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli e-poes kuvatud Toote hind ekslik.

11. Muud tingimused
11.1. Kui e-pood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus e-poe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on:

Aadress: Pronksi 12, Tallinn

E-post: avaldus@komisjon.ee
Veebileht: www.komisjon.ee/et
Telefoninumber: +372 6201 920

Euroopa Liidu internetipõhine tarbijavaidluste lahendamise platvorm on leitav: http://ec.europa.eu/odr. Antud platvormil saab Tarbija kaebuse esitada nii piiriülese kui riigisisese tehingu puhul.